Marjolein_klein

Mar-vellous

Mar-vellous is een zelfstandig bedrijf met de nadruk op wearable art, fashion performances en textiel installaties, opgericht in 2007 door Marjolein van der Wal.
Mar-vellous staat voor haar energieke positieve spontaniteit in het vinden, ontleden, samenbrengen en gewoontes doorbreken door vervreemding en verrassing.
Tevens geeft Mar-vellous workshops en excursies aan diverse groepen en houdt ze zich bezig met styling en decor ontwerp.
Ook is Marjolein initiator van Creatief Collectief: Les Avant Nu.
Kijk hier voor meer werk en performances www.lesavantnu.com

EN

Mar-vellous is an independent company based on wearable art, fashion performances and textile installations, founded in 2007 by Marjolein van der Wal.
Mar-vellous stands for its energetic positive spontaneity in finding, analyzing, putting together and breaking habits by alienation and surprise.
Mar-vellous also organises workshops and excursions to various groups and keeps them engaged in styling and set design.
In addition, Marjolein is initiator of Creative Collective: Les Avant Nu.
Check this link for more work and performances www.lesavantnu.com